بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
به شدت
او به شدت شوکه شده است.
ਗਹਿਰੇ
ਉਹ ਗਹਿਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
فراتر
من فراتر از پل زندگی می‌کنم.
ਪਾਰ
ਮੈਂ ਪੁਲ ਦੇ ਪਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ।
در حال حاضر
در حال حاضر، ما 10 سال است که ازدواج کرده‌ایم.
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।