بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
بی‌نیرو
مرد بی‌نیرو
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਦਮੀ
صاف
سطح آب صاف
ਚਿਕਨਾ
ਚਿਕਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਹ
تلخ
پرتقال های تلخ
ਕੜਵਾ
ਕੜਵੇ ਪਮਪਲਮੂਸ