بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

o abacate
o abacate
 
‫آوکادو
‫آوکادو
 
‫زردآلو
‫زردآلو
 
a troca de ideias
a troca de ideias
 
o damasco
o damasco
 
‫نمایشگاه
‫نمایشگاه
 
a espada
a espada
 
‫کیسه خواب
‫کیسه خواب
 
‫ذرّت
‫ذرّت
 
‫شمشیر
‫شمشیر
 
o saco de dormir
o saco de dormir
 
‫بزرگراه
‫بزرگراه
 
a auto-estrada
a auto-estrada
 
os vegetais
os vegetais
 
o milho
o milho
 
‫گفتگو
‫گفتگو
 
a feira
a feira
 
‫سبزیجات
‫سبزیجات
 
50l-card-blank
o abacate o abacate
50l-card-blank
‫آوکادو ‫آوکادو
50l-card-blank
‫زردآلو ‫زردآلو
50l-card-blank
a troca de ideias a troca de ideias
50l-card-blank
o damasco o damasco
50l-card-blank
‫نمایشگاه ‫نمایشگاه
50l-card-blank
a espada a espada
50l-card-blank
‫کیسه خواب ‫کیسه خواب
50l-card-blank
‫ذرّت ‫ذرّت
50l-card-blank
‫شمشیر ‫شمشیر
50l-card-blank
o saco de dormir o saco de dormir
50l-card-blank
‫بزرگراه ‫بزرگراه
50l-card-blank
a auto-estrada a auto-estrada
50l-card-blank
os vegetais os vegetais
50l-card-blank
o milho o milho
50l-card-blank
‫گفتگو ‫گفتگو
50l-card-blank
a feira a feira
50l-card-blank
‫سبزیجات ‫سبزیجات