بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
باهوش
دختر باهوش
inteligente
a menina inteligente
سنتی
آرایش سر سنتی
tradicional
o adorno de cabeça tradicional
لجباز
زن لجباز
teimosa
uma mulher teimosa