بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫دو ماراتن
‫دو ماراتن
 
‫شکست
‫شکست
 
relocare
relocare
 
‫دانش آموز
‫دانش آموز
 
student
student
 
‫فنجان
‫فنجان
 
nucă de cocos
nucă de cocos
 
‫جابجایی
‫جابجایی
 
‫ماهی گیر
‫ماهی گیر
 
parcare
parcare
 
‫پارکینگ
‫پارکینگ
 
cană
cană
 
mină
mină
 
pescar
pescar
 
‫معدن
‫معدن
 
maraton
maraton
 
‫نارگیل
‫نارگیل
 
înfrângere
înfrângere
 
50l-card-blank
‫دو ماراتن ‫دو ماراتن
50l-card-blank
‫شکست ‫شکست
50l-card-blank
relocare relocare
50l-card-blank
‫دانش آموز ‫دانش آموز
50l-card-blank
student student
50l-card-blank
‫فنجان ‫فنجان
50l-card-blank
nucă de cocos nucă de cocos
50l-card-blank
‫جابجایی ‫جابجایی
50l-card-blank
‫ماهی گیر ‫ماهی گیر
50l-card-blank
parcare parcare
50l-card-blank
‫پارکینگ ‫پارکینگ
50l-card-blank
cană cană
50l-card-blank
mină mină
50l-card-blank
pescar pescar
50l-card-blank
‫معدن ‫معدن
50l-card-blank
maraton maraton
50l-card-blank
‫نارگیل ‫نارگیل
50l-card-blank
înfrângere înfrângere