بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
فانی
قلعه‌ی شنی فانی
trecător
castelul de nisip trecător
معمولی
کارهای خانه معمولی
obișnuit
treburile casnice obișnuite
فراموش‌نشدنی
ملاقات فراموش‌نشدنی
de neuitat
o întâlnire de neuitat