بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
کنار هم
آن‌ها کنار هم نشسته‌اند.
alături
Ei stau alături.
بعداً
برای دسر، بعداً یک کیک خواهد بود.
după
La desert, va fi un tort după.
هم‌زمان
او هم‌زمان با چند نفر تلفن می‌زند.
simultan
Ea vorbește la telefon cu mai mulți simultan.