بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫دسر
‫دسر
 
‫صدف
‫صدف
 
‫مادر
‫مادر
 
‫رد پا
‫رد پا
 
lev morský
lev morský
 
mušľa
mušľa
 
akvárium
akvárium
 
‫خانواده
‫خانواده
 
rodina
rodina
 
‫پینه دوز
‫پینه دوز
 
‫خوک دریایی
‫خوک دریایی
 
‫آکواریوم
‫آکواریوم
 
stopa
stopa
 
‫سیر خرد کن
‫سیر خرد کن
 
lis na cesnak
lis na cesnak
 
zákusok
zákusok
 
lienka
lienka
 
matka
matka
 
50l-card-blank
‫دسر ‫دسر
50l-card-blank
‫صدف ‫صدف
50l-card-blank
‫مادر ‫مادر
50l-card-blank
‫رد پا ‫رد پا
50l-card-blank
lev morský lev morský
50l-card-blank
mušľa mušľa
50l-card-blank
akvárium akvárium
50l-card-blank
‫خانواده ‫خانواده
50l-card-blank
rodina rodina
50l-card-blank
‫پینه دوز ‫پینه دوز
50l-card-blank
‫خوک دریایی ‫خوک دریایی
50l-card-blank
‫آکواریوم ‫آکواریوم
50l-card-blank
stopa stopa
50l-card-blank
‫سیر خرد کن ‫سیر خرد کن
50l-card-blank
lis na cesnak lis na cesnak
50l-card-blank
zákusok zákusok
50l-card-blank
lienka lienka
50l-card-blank
matka matka