بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
فوراً
دزد بانک فوراً دستگیر شد.
okamžite
Bankový lupič bol okamžite zatknutý.
در خانه
خانه زیباترین مکان است.
doma
Doma je najkrajšie miesto.
البته
البته، زنبورها می‌توانند خطرناک باشند.
samozrejme
Samozrejme, včely môžu byť nebezpečné.