بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫هاکی روی یخ
‫هاکی روی یخ
 
‫توت
‫توت
 
‫ماساژ
‫ماساژ
 
vile
vile
 
jagoda
jagoda
 
‫جعبه ویولون
‫جعبه ویولون
 
masaža
masaža
 
hokej na ledu
hokej na ledu
 
‫رزوه
‫رزوه
 
konec tedna
konec tedna
 
navoj
navoj
 
povabilo
povabilo
 
kovček za violino
kovček za violino
 
‫دعوت
‫دعوت
 
‫دوشاخه
‫دوشاخه
 
‫نمای خارجی
‫نمای خارجی
 
fasada
fasada
 
‫آخر هفته
‫آخر هفته
 
50l-card-blank
‫هاکی روی یخ ‫هاکی روی یخ
50l-card-blank
‫توت ‫توت
50l-card-blank
‫ماساژ ‫ماساژ
50l-card-blank
vile vile
50l-card-blank
jagoda jagoda
50l-card-blank
‫جعبه ویولون ‫جعبه ویولون
50l-card-blank
masaža masaža
50l-card-blank
hokej na ledu hokej na ledu
50l-card-blank
‫رزوه ‫رزوه
50l-card-blank
konec tedna konec tedna
50l-card-blank
navoj navoj
50l-card-blank
povabilo povabilo
50l-card-blank
kovček za violino kovček za violino
50l-card-blank
‫دعوت ‫دعوت
50l-card-blank
‫دوشاخه ‫دوشاخه
50l-card-blank
‫نمای خارجی ‫نمای خارجی
50l-card-blank
fasada fasada
50l-card-blank
‫آخر هفته ‫آخر هفته