بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
محرمانه
اطلاعات محرمانه
zaupen
zaupni podatki
عصبانی
پلیس عصبانی
jezen
jezen policist
خوش‌آمد
دعوت‌نامه خوش‌آمد
dobrodošel
dobrodošlo vabilo