بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
در کل
شرکت ما در کل 1000 کارمند دارد.
skupno
Naše podjetje ima skupno 1000 zaposlenih.
در خانه
خانه زیباترین مکان است.
doma
Doma je najlepše mesto.
در روزهای کاری
من باید در روزهای کاری کار کنم، فقط نه در یکشنبه‌ها.
med delovniki
Moram delati med delovniki, samo nedelje ne.