بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫اُرگ
‫اُرگ
 
Administrata
Administrata
 
Organoja
Organoja
 
Bratwurst
Bratwurst
 
Termometri
Termometri
 
Piperi
Piperi
 
‫سوسیس
‫سوسیس
 
‫بازی ورق
‫بازی ورق
 
‫تپه
‫تپه
 
‫مدیریت بازرگانی
‫مدیریت بازرگانی
 
‫قطب نما
‫قطب نما
 
‫دفترچه یادداشت
‫دفترچه یادداشت
 
Fletore
Fletore
 
‫دماسنج
‫دماسنج
 
Busulla
Busulla
 
‫فلفل
‫فلفل
 
Duna
Duna
 
Halma
Halma
 
50l-card-blank
‫اُرگ ‫اُرگ
50l-card-blank
Administrata Administrata
50l-card-blank
Organoja Organoja
50l-card-blank
Bratwurst Bratwurst
50l-card-blank
Termometri Termometri
50l-card-blank
Piperi Piperi
50l-card-blank
‫سوسیس ‫سوسیس
50l-card-blank
‫بازی ورق ‫بازی ورق
50l-card-blank
‫تپه ‫تپه
50l-card-blank
‫مدیریت بازرگانی ‫مدیریت بازرگانی
50l-card-blank
‫قطب نما ‫قطب نما
50l-card-blank
‫دفترچه یادداشت ‫دفترچه یادداشت
50l-card-blank
Fletore Fletore
50l-card-blank
‫دماسنج ‫دماسنج
50l-card-blank
Busulla Busulla
50l-card-blank
‫فلفل ‫فلفل
50l-card-blank
Duna Duna
50l-card-blank
Halma Halma