بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
پیش از این
او پیش از این خوابیده است.
tashmë
Ai është fjetur tashmë.
این‌جا
اسب‌ها در حال شنا به سمت ما هستند.
këtu afër
Kalët po notojnë drejt nesh.
به نام مستعار
سربازان به نام مستعار می‌جنگند.
inkognito
Ushtruesit luftojnë inkognito.