بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
محبوب
کنسرت محبوب
populär
një koncert popullore
بد
سیلاب بد
i keq
një përmbytje e keqe
آسیایی
معبد آسیایی
aziatik
tempulli aziatik