بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫پاپریکا
‫پاپریکا
 
‫چشم انداز
‫چشم انداز
 
murmeldjur
murmeldjur
 
fyr
fyr
 
‫تخته
‫تخته
 
fickur
fickur
 
‫قدم زدن
‫قدم زدن
 
reservoirpenna
reservoirpenna
 
‫مارموت
‫مارموت
 
balkong
balkong
 
‫ساعت جیبی
‫ساعت جیبی
 
‫فانوس دریایی
‫فانوس دریایی
 
bräda
bräda
 
paprika
paprika
 
‫خودنویس
‫خودنویس
 
‫بالکن
‫بالکن
 
promenad
promenad
 
panorama
panorama
 
50l-card-blank
‫پاپریکا ‫پاپریکا
50l-card-blank
‫چشم انداز ‫چشم انداز
50l-card-blank
murmeldjur murmeldjur
50l-card-blank
fyr fyr
50l-card-blank
‫تخته ‫تخته
50l-card-blank
fickur fickur
50l-card-blank
‫قدم زدن ‫قدم زدن
50l-card-blank
reservoirpenna reservoirpenna
50l-card-blank
‫مارموت ‫مارموت
50l-card-blank
balkong balkong
50l-card-blank
‫ساعت جیبی ‫ساعت جیبی
50l-card-blank
‫فانوس دریایی ‫فانوس دریایی
50l-card-blank
bräda bräda
50l-card-blank
paprika paprika
50l-card-blank
‫خودنویس ‫خودنویس
50l-card-blank
‫بالکن ‫بالکن
50l-card-blank
promenad promenad
50l-card-blank
panorama panorama