بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

segel
segel
 
‫سفر کاری
‫سفر کاری
 
‫اسکی روی آب
‫اسکی روی آب
 
häst
häst
 
‫سبد
‫سبد
 
‫اجاق برقی
‫اجاق برقی
 
‫آناناس
‫آناناس
 
‫کلاه
‫کلاه
 
butik
butik
 
‫فروشگاه
‫فروشگاه
 
kapuschong
kapuschong
 
korg
korg
 
‫اسب
‫اسب
 
vattenskidor
vattenskidor
 
‫بادبان
‫بادبان
 
elektrisk spis
elektrisk spis
 
ananas
ananas
 
tjänsteresa
tjänsteresa
 
50l-card-blank
segel segel
50l-card-blank
‫سفر کاری ‫سفر کاری
50l-card-blank
‫اسکی روی آب ‫اسکی روی آب
50l-card-blank
häst häst
50l-card-blank
‫سبد ‫سبد
50l-card-blank
‫اجاق برقی ‫اجاق برقی
50l-card-blank
‫آناناس ‫آناناس
50l-card-blank
‫کلاه ‫کلاه
50l-card-blank
butik butik
50l-card-blank
‫فروشگاه ‫فروشگاه
50l-card-blank
kapuschong kapuschong
50l-card-blank
korg korg
50l-card-blank
‫اسب ‫اسب
50l-card-blank
vattenskidor vattenskidor
50l-card-blank
‫بادبان ‫بادبان
50l-card-blank
elektrisk spis elektrisk spis
50l-card-blank
ananas ananas
50l-card-blank
tjänsteresa tjänsteresa