بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
تازه متولد شده
نوزاد تازه متولد شده
nyfödd
ett nyfött baby
بیشتر
تعدادی بیشتر از پشته
fler
flera högar
آلمانی
قلعهٔ آلمانی
tysk
det tyska slottet