بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫کاغذ خرد شده
‫کاغذ خرد شده
 
telefoto lens
telefoto lens
 
‫رادیو
‫رادیو
 
radyo
radyo
 
üst
üst
 
‫تاپ
‫تاپ
 
‫سد
‫سد
 
‫عدسی
‫عدسی
 
‫قرون وسطی
‫قرون وسطی
 
‫نظافت چی پنجره
‫نظافت چی پنجره
 
diz
diz
 
parçalanmış kağıt
parçalanmış kağıt
 
‫ناامیدی
‫ناامیدی
 
hayal kırıklığı
hayal kırıklığı
 
ortaçağ
ortaçağ
 
cam temizleyici
cam temizleyici
 
baraj
baraj
 
‫زانو
‫زانو
 
50l-card-blank
‫کاغذ خرد شده ‫کاغذ خرد شده
50l-card-blank
telefoto lens telefoto lens
50l-card-blank
‫رادیو ‫رادیو
50l-card-blank
radyo radyo
50l-card-blank
üst üst
50l-card-blank
‫تاپ ‫تاپ
50l-card-blank
‫سد ‫سد
50l-card-blank
‫عدسی ‫عدسی
50l-card-blank
‫قرون وسطی ‫قرون وسطی
50l-card-blank
‫نظافت چی پنجره ‫نظافت چی پنجره
50l-card-blank
diz diz
50l-card-blank
parçalanmış kağıt parçalanmış kağıt
50l-card-blank
‫ناامیدی ‫ناامیدی
50l-card-blank
hayal kırıklığı hayal kırıklığı
50l-card-blank
ortaçağ ortaçağ
50l-card-blank
cam temizleyici cam temizleyici
50l-card-blank
baraj baraj
50l-card-blank
‫زانو ‫زانو