بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
زیاده‌روی کردن با نمک
غذا زیاده‌روی کرده با نمک بود.
fazla tuzlamak
Yemek fazla tuzlandı.
نگه‌داری کردن
او هر سال مقدار زیادی میوه و سبزیجات را نگه‌داری می‌کند.
korumak
Her yıl çok miktarda meyve ve sebze koruyor.
نمایش دادن
چه چیزی در تصویر نمایش داده شده است؟
göstermek
Resimde ne gösteriliyor?