بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
بسته
چشم‌های بسته
kapalı
kapalı gözler
پسین
واگن پسین
sonraki
sonraki araba
انعطاف‌پذیر
خدمه‌ی انعطاف‌پذیر
esnek
esnek temizlikçi