משחקים

מספר תמונות : 2 מספר אפשרויות : 3 זמן בשניות : 6 שפות מוצגות : הצג את שתי השפות

0

0

שנן את התמונות!
מה חסר?
כמעט
המיכל כמעט ריק.
téměř
Nádrž je téměř prázdná.
בבלתי זהירות
הוא נפל בבלתי זהירות.
neopatrně
Neopatrně spadl.
בשום מקום
לו אין לו בית.
nikde
Nemá nikde svůj domov.