© Phbcz | Dreamstime.com

למד אוצר מילים עם 50languages.com. למד באמצעות שפת האם שלך!מהן כמה טכניקות יעילות לשינון אוצר מילים?

ישנם שיטות שונות לשימור מילים בשפה חדשה. המילים החדשות מצריכות תרגול חוזר ונשנה כדי להכנס למחזור השפה היומיומי. השיטה הראשונה היא השיטה של “קישור מילים“. במקרה זה, אתה מקשר את המילה החדשה למילה או לדבר מכר, מה שיכול לעזור לך לזכור אותה. שיטה נוספת היא “שיטת לימוד רב-חושי“. בשיטה זו, אתה משתמש בכל החושים שלך כדי ללמוד ולזכור מילים חדשות. כמו לקרוא בקול, לכתוב את המילה, ואפילו לראות את המילה מוחזקת ביד. שיטה שלישית היא שימוש בכרטיסיות תרגול. כל כרטיס יש את המילה החדשה ואת המשמעות שלה. אתה מביט בכרטיס, מנסה לזכור את המשמעות, ואז מסתכל בגב הכרטיס כדי לראות את התשובה. שיטה נוספת היא שימוש בתוכניות לימוד של מילים. ישנן אפליקציות שמציעות משחקים, תרגילים, וכמו כן חוזרות על המילים שלמדת לאחרונה. אחת השיטות החשובות ביותר היא להכניס את המילים החדשות לשימוש היומיומי. זו יכולה להיות במהלך שיחה, בכתיבה, או בקריאה. למדנו שחשוב ללמוד מילים חדשות בהקשר של משפטים. זה יכול לעזור לך להבין את השימוש המדויק של המילה ואת הדרך שבה היא מתנהגת במשפט. למדנו שללמוד שפה חדשה הוא לפתוח דלת לתרבות חדשה ולאנשים חדשים. זה יכול להיות מאתגר, אך זה משלם בסופו של דבר.