Igre

Broj slika : 2 Broj opcija : 3 Vrijeme u sekundama : 6 Prikazani jezici : Prikaži oba jezika

0

0

Zapamtite slike!
Što nedostaje?
uglađen
uglađeni konobar
noble
the noble waiter
naivan
naivni odgovor
naive
the naive answer
potpuno budan
potpuno budan dječak
wide-awake
a wide-awake boy