Igre

Broj slika : 2 Broj opcija : 3 Vrijeme u sekundama : 6 Prikazani jezici : Prikaži oba jezika

0

0

Zapamtite slike!
Što nedostaje?
trenutno
trenutna temperatura
atual
a temperatura atual
točno
točan smjer
correto
a direção correta
nedovršen
nedovršeni most
inacabado
a ponte inacabada