Igre

Broj slika : 2 Broj opcija : 3 Vrijeme u sekundama : 6 Prikazani jezici : Prikaži oba jezika

0

0

Zapamtite slike!
Što nedostaje?
točno
točna misao
helyes
egy helyes gondolat
lako kvarljiv
lako kvarljive jagode
romlandó
romlandó eper
ljudski
ljudska reakcija
emberi
egy emberi reakció