თამაშები Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ისწავლეთ გამოთქმა

სცადეთ ჩვენი ’Memo Game’თქვენი მეხსიერების გაწვრთნისას, თქვენი ლექსიკის ახალ ენაზე გაძლიერებისას. უბრალოდ დააწკაპუნეთ ბარათზე, რომ გადააბრუნოთ იგი, შემდეგ შეეცადეთ იპოვოთ მისი შესატყვისი წყვილი დანარჩენი ბარათებიდან რაც შეიძლება ნაკლები მცდელობით.

0

0

Memo Game

il temporale
il temporale
 
il cestino
il cestino
 
il wrestling
il wrestling
 
il mini golf
il mini golf
 
wrestling
wrestling
 
mini golf
mini golf
 
vehicle
vehicle
 
dog
dog
 
cockpit
cockpit
 
il segreto
il segreto
 
il tatuaggio
il tatuaggio
 
la cabina di guida
la cabina di guida
 
shopping basket
shopping basket
 
secret
secret
 
tattoo
tattoo
 
il cane
il cane
 
thunderstorm
thunderstorm
 
il veicolo
il veicolo
 
50l-card-blank
il temporale il temporale
50l-card-blank
il cestino il cestino
50l-card-blank
il wrestling il wrestling
50l-card-blank
il mini golf il mini golf
50l-card-blank
wrestling wrestling
50l-card-blank
mini golf mini golf
50l-card-blank
vehicle vehicle
50l-card-blank
dog dog
50l-card-blank
cockpit cockpit
50l-card-blank
il segreto il segreto
50l-card-blank
il tatuaggio il tatuaggio
50l-card-blank
la cabina di guida la cabina di guida
50l-card-blank
shopping basket shopping basket
50l-card-blank
secret secret
50l-card-blank
tattoo tattoo
50l-card-blank
il cane il cane
50l-card-blank
thunderstorm thunderstorm
50l-card-blank
il veicolo il veicolo