თამაშები Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ისწავლეთ გამოთქმა

სცადეთ ჩვენი ’Memo Game’თქვენი მეხსიერების გაწვრთნისას, თქვენი ლექსიკის ახალ ენაზე გაძლიერებისას. უბრალოდ დააწკაპუნეთ ბარათზე, რომ გადააბრუნოთ იგი, შემდეგ შეეცადეთ იპოვოთ მისი შესატყვისი წყვილი დანარჩენი ბარათებიდან რაც შეიძლება ნაკლები მცდელობით.

0

0

Memo Game

la graffetta
la graffetta
 
il temporale
il temporale
 
ქაღალდის სამაგრი
ქაღალდის სამაგრი
 
ჭექა-ქუხილი
ჭექა-ქუხილი
 
il pastore tedesco
il pastore tedesco
 
l‘archeologia
l‘archeologia
 
il pannolino
il pannolino
 
არქეოლოგია
არქეოლოგია
 
დივანი
დივანი
 
ოპერაცია
ოპერაცია
 
il divano
il divano
 
il jogging
il jogging
 
სირბილი
სირბილი
 
il taglio di capelli
il taglio di capelli
 
გერმანული ნაგაზი
გერმანული ნაგაზი
 
სახვევი
სახვევი
 
ვარცხნილობა
ვარცხნილობა
 
l‘operazione
l‘operazione
 
50l-card-blank
la graffetta la graffetta
50l-card-blank
il temporale il temporale
50l-card-blank
ქაღალდის სამაგრი ქაღალდის სამაგრი
50l-card-blank
ჭექა-ქუხილი ჭექა-ქუხილი
50l-card-blank
il pastore tedesco il pastore tedesco
50l-card-blank
l‘archeologia l‘archeologia
50l-card-blank
il pannolino il pannolino
50l-card-blank
არქეოლოგია არქეოლოგია
50l-card-blank
დივანი დივანი
50l-card-blank
ოპერაცია ოპერაცია
50l-card-blank
il divano il divano
50l-card-blank
il jogging il jogging
50l-card-blank
სირბილი სირბილი
50l-card-blank
il taglio di capelli il taglio di capelli
50l-card-blank
გერმანული ნაგაზი გერმანული ნაგაზი
50l-card-blank
სახვევი სახვევი
50l-card-blank
ვარცხნილობა ვარცხნილობა
50l-card-blank
l‘operazione l‘operazione