თამაშები

სურათების რაოდენობა : 2 ვარიანტების რაოდენობა : 3 დრო წამებში : 6 ნაჩვენები ენები : ორივე ენის ჩვენება

0

0

დაიმახსოვრე სურათები!
Რა აკლია?
საცილებელი
საცილებელი ტორტი
seducente
la torta seducente
უვადო
უვადო შენახვა
a tempo indeterminato
la conservazione a tempo indeterminato
რელიგიური
რელიგიური ტემპლი
religioso
il tempio religioso