თამაშები

სურათების რაოდენობა : 2 ვარიანტების რაოდენობა : 3 დრო წამებში : 6 ნაჩვენები ენები : ორივე ენის ჩვენება

0

0

დაიმახსოვრე სურათები!
Რა აკლია?
უარი
ბავშვი უარს ამბობს მის საკვებზე.
rifiutare
Il bambino rifiuta il suo cibo.
განსაზღვრავს
ოპტიკოსმა დაადგინა, რომელი სათვალე მჭირდება.
determinare
L’ottico ha determinato quali occhiali mi servono.
გამეორება
შეგიძლიათ გაიმეოროთ ეს?
ripetere
Puoi ripetere per favore?