თამაშები

სურათების რაოდენობა : 2 ვარიანტების რაოდენობა : 3 დრო წამებში : 6 ნაჩვენები ენები : ორივე ენის ჩვენება

0

0

დაიმახსოვრე სურათები!
Რა აკლია?
სპორტული
სპორტული თავდაპირველად გაკეთებული არსება
sportski
sportski stoj na glavi
გაფრთხილებული
გაფრთხილებული ძაღლი
budan
budni ovčar
ღრმული
ღრმული გზა
neravan
neravan put