ლექსიკა

ისწავლეთ ზმნები – ჩეხური

navrhnout
Žena něco navrhuje své kamarádce.
ვარაუდობენ
ქალი რაღაცას შესთავაზებს მეგობარს.
zjednodušit
Pro děti musíte složité věci zjednodušit.
გამარტივება
თქვენ უნდა გაამარტივოთ ბავშვებისთვის რთული საქმეები.
zvýšit
Populace se výrazně zvýšila.
გაზრდა
მოსახლეობა საგრძნობლად გაიზარდა.
pustit dovnitř
Venku sněžilo a my je pustili dovnitř.
შეუშვით
გარეთ თოვდა და შევეშვით.
nechat
Omylem nechali své dítě na nádraží.
დატოვე
მათ შვილი სადგურზე შემთხვევით დატოვეს.
zacházet
S problémy se musí zacházet.
სახელური
ადამიანმა უნდა გაუმკლავდეს პრობლემებს.
investovat
Do čeho bychom měli investovat naše peníze?
ინვესტიცია
რაში უნდა ჩავდოთ ფული?
řešit
Marně se snaží řešit problém.
გადაჭრა
ის ამაოდ ცდილობს პრობლემის გადაჭრას.
jíst
Co dnes chceme jíst?
ჭამა
რისი ჭამა გვინდა დღეს?
přeskočit
Sportovec musí přeskočit překážku.
გადახტომა
სპორტსმენმა უნდა გადალახოს დაბრკოლება.
studovat
Na mé univerzitě studuje mnoho žen.
შესწავლა
ჩემს უნივერსიტეტში ბევრი ქალი სწავლობს.
vytáhnout
Zástrčka je vytáhnuta!
ამოღება
შტეფსელი ამოღებულია!