ಪದಗುಚ್ಛ ಪುಸ್ತಕ

kn ವಾರದ ದಿನಗಳು   »   zh 一周的七天

೯ [ಒಂಬತ್ತು]

ವಾರದ ದಿನಗಳು

ವಾರದ ದಿನಗಳು

9[九]

9 [Jiǔ]

一周的七天

[yīzhōu de qītiān]

ನೀವು ಅನುವಾದವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:   
ಕನ್ನಡ ಚೀನಿ (ಸರಳೀಕೃತ) ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಸೋಮವಾರ. 星-一 星__ 星-一 --- 星期一 0
x--g-í yī x_____ y_ x-n-q- y- --------- xīngqí yī
ಮಂಗಳವಾರ. 星期二 星__ 星-二 --- 星期二 0
xī-gqí--r x________ x-n-q-'-r --------- xīngqí'èr
ಬುಧವಾರ. 星期三 星__ 星-三 --- 星期三 0
xīng-í-ān x________ x-n-q-s-n --------- xīngqísān
ಗುರುವಾರ. 星-四 星__ 星-四 --- 星期四 0
xī-gqí-ì x_______ x-n-q-s- -------- xīngqísì
ಶುಕ್ರವಾರ. 星-五 星__ 星-五 --- 星期五 0
x-ng-íwǔ x_______ x-n-q-w- -------- xīngqíwǔ
ಶನಿವಾರ. 星期六 星__ 星-六 --- 星期六 0
x-n-qíl-ù x________ x-n-q-l-ù --------- xīngqíliù
ಭಾನುವಾರ. 星---天 星____ 星-日-天 ----- 星期日/天 0
xīn-q---/ ---n x________ t___ x-n-q-r-/ t-ā- -------------- xīngqírì/ tiān
ವಾರ. 周/---礼拜 周______ 周-星-/-拜 ------- 周/星期/礼拜 0
z---/ ---g-í/--ǐbài z____ x______ l____ z-ō-/ x-n-q-/ l-b-i ------------------- zhōu/ xīngqí/ lǐbài
ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಭಾನುವಾರದವರೆಗೆ. 从 周- --周---- 星期- 到---天 从 周_ 到 周_ /_ 星__ 到 星__ 从 周- 到 周- /- 星-一 到 星-天 ---------------------- 从 周一 到 周日 /从 星期一 到 星期天 0
cón---h-u-ī -à- --ōu-----c-ng --n-qí-yī-d-o-----q---ān c___ z_____ d__ z___ r__ c___ x_____ y_ d__ x_________ c-n- z-ō-y- d-o z-ō- r-/ c-n- x-n-q- y- d-o x-n-q-t-ā- ------------------------------------------------------ cóng zhōuyī dào zhōu rì/ cóng xīngqí yī dào xīngqítiān
ವಾರದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿವಸ ಸೋಮವಾರ. 第一--是-星期- 。 第__ 是 星__ 。 第-天 是 星-一 。 ----------- 第一天 是 星期一 。 0
d---- t--- --ì x--gqí---. d_ y_ t___ s__ x_____ y__ d- y- t-ā- s-ì x-n-q- y-. ------------------------- dì yī tiān shì xīngqí yī.
ಎರಡನೆಯ ದಿವಸ ಮಂಗಳವಾರ. 第---- 星-二 。 第__ 是 星__ 。 第-天 是 星-二 。 ----------- 第二天 是 星期二 。 0
D---r--iān --ì ---g-í'è-. D_ è_ t___ s__ x_________ D- è- t-ā- s-ì x-n-q-'-r- ------------------------- Dì èr tiān shì xīngqí'èr.
ಮೂರನೆಯ ದಿವಸ ಬುಧವಾರ. 第-天 ---期--。 第__ 是 星__ 。 第-天 是 星-三 。 ----------- 第三天 是 星期三 。 0
D- sān ti-- shì -----í---. D_ s__ t___ s__ x_________ D- s-n t-ā- s-ì x-n-q-s-n- -------------------------- Dì sān tiān shì xīngqísān.
ನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿವಸ ಗುರುವಾರ. 第-天 是 -期四-。 第__ 是 星__ 。 第-天 是 星-四 。 ----------- 第四天 是 星期四 。 0
D- -ì t----shì x-ng-ísì. D_ s_ t___ s__ x________ D- s- t-ā- s-ì x-n-q-s-. ------------------------ Dì sì tiān shì xīngqísì.
ಐದನೆಯ ದಿವಸ ಶುಕ್ರವಾರ. 第五--是-星期五-。 第__ 是 星__ 。 第-天 是 星-五 。 ----------- 第五天 是 星期五 。 0
D--w--ti-- -hì x-ngq---. D_ w_ t___ s__ x________ D- w- t-ā- s-ì x-n-q-w-. ------------------------ Dì wǔ tiān shì xīngqíwǔ.
ಆರನೆಯ ದಿವಸ ಶನಿವಾರ 第六- 是-星-- 。 第__ 是 星__ 。 第-天 是 星-六 。 ----------- 第六天 是 星期六 。 0
Dì---ù--i-n s-- --n-q-liù. D_ l__ t___ s__ x_________ D- l-ù t-ā- s-ì x-n-q-l-ù- -------------------------- Dì liù tiān shì xīngqíliù.
ಏಳನೆಯ ದಿವಸ ಭಾನುವಾರ 第---是-星-天-。 第__ 是 星__ 。 第-天 是 星-天 。 ----------- 第七天 是 星期天 。 0
Dì-q-ti-n-s-----ngq---ā-. D_ q_____ s__ x__________ D- q-t-ā- s-ì x-n-q-t-ā-. ------------------------- Dì qītiān shì xīngqítiān.
ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಏಳು ದಿವಸಗಳಿವೆ. 一个 ---- 七- 。 一_ 星_ 有 七_ 。 一- 星- 有 七- 。 ------------ 一个 星期 有 七天 。 0
Yī-è-xī-g-- -ǒu-q--t---. Y___ x_____ y__ q_ t____ Y-g- x-n-q- y-u q- t-ā-. ------------------------ Yīgè xīngqí yǒu qī tiān.
ನಾವು ಕೇವಲ ಐದು ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. 我们 ---- 五天-。 我_ 只 工_ 五_ 。 我- 只 工- 五- 。 ------------ 我们 只 工作 五天 。 0
Wǒ--n z-ǐ-gō--zuò--ǔ --ān. W____ z__ g______ w_ t____ W-m-n z-ǐ g-n-z-ò w- t-ā-. -------------------------- Wǒmen zhǐ gōngzuò wǔ tiān.

ಸಂಯೋಜಿತ ಭಾಷೆ ಎಸ್ಪೆರಾಂಟೊ.

ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಂಯೋಜಿತ ಭಾಷೆಗಳು. ಸಂಯೋಜಿತ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಕಸಿಸಿ ವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಯೋಜಿತ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಿತ ಭಾಷೆಗಳ ಧ್ಯೇಯ ಎಂದರೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂವಾದ. ಅತಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ಸಂಯೋಜಿತ ಭಾಷೆ ಎಂದರೆ ಎಸ್ಪೆರಾಂಟೋ. ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ೧೮೮೭ ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಾರ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಲುಡ್ವಿಕ್ ಎಲ್ ಜಾ಼ಮೆನಹೋಫ್ ಎಂಬ ವೈದ್ಯರು. ಅವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಷ್ಟಗಳು ಕಲಹಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದು ಅರಿತರು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಬಯಸಿದರು. ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಸರಿಸಮಾನರಂತೆ ಮಾತಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ವೈದ್ಯರ ಗುಪ್ತನಾಮ ಎಸ್ಪೆರಾಂಟೋ, ಅಂದರೆ ಆಶಾವಾದಿ. ಇದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ನೂ ಹಳೆಯದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗು ಹಲವಾರು ಸಂಯೋಜಿತ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಂತಹ ಬೇರೆ ಗುರಿಗಳನ್ನು , ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸ್ಪೆರಾಂಟೊವನ್ನು ೧೨೦ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆರಾಂಟೊ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆಗಳೂ ಸಹ ಇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶೇಕಡ ೭೦ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದಗಳು ರೊಮಾನಿಕ್ ನಿಂದ ಉಗಮವಾಗಿವೆ. ಹಾಗೂ ಎಸ್ಪೆರಾಂಟೊ ಇಂಡೊ-ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಮಾತುಗಾರರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಭೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಮ್ಮಟಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾ! ನಿಮಗೂ ಎಸ್ಪೆರಾಂಟೊ ಮಾತನಾಡುವ ಆಸೆ ಉಂಟಾಯಿತೆ? Ĉu vi parolas Esperanton? – Jes, mi parolas Esperanton tre bone!