ಶಬ್ದಕೋಶ

ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ – ರಷಿಯನ್

последний
последняя воля
posledniy
poslednyaya volya
ಕೊನೆಯ
ಕೊನೆಯ ಇಚ್ಛೆ
завершенный
незавершенный мост
zavershennyy
nezavershennyy most
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗದ
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗದ ಸೇತುವೆ
письменный
письменные документы
pis’mennyy
pis’mennyye dokumenty
ಸಹಾಯಕಾರಿ
ಸಹಾಯಕಾರಿ ಮಹಿಳೆ
захватывающий
захватывающая история
zakhvatyvayushchiy
zakhvatyvayushchaya istoriya
ರೋಮಾಂಚಕರ
ರೋಮಾಂಚಕರ ಕಥೆ
дешевый
дешевая цена
deshevyy
deshevaya tsena
ಮೂಢಾತನದ
ಮೂಢಾತನದ ಸ್ತ್ರೀ
соленый
соленые арахисы
solenyy
solenyye arakhisy
ಉಪ್ಪಾಗಿದೆ
ಉಪ್ಪಾಗಿದೆ ನೆಲಗಡಲೆ
близко
близкая львица
blizko
blizkaya l’vitsa
ಹತ್ತಿರದ
ಹತ್ತಿರದ ಸಿಂಹಿಣಿ
плохой
плохое наводнение
plokhoy
plokhoye navodneniye
ಭಯಾನಕ
ಭಯಾನಕ ಜಲಪ್ರವಾಹ
горизонтальный
горизонтальная линия
gorizontal’nyy
gorizontal’naya liniya
ಕ್ಷೈತಿಜವಾದ
ಕ್ಷೈತಿಜ ಗೆರೆ
древний
древние книги
drevniy
drevniye knigi
ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾದ
ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳು
умный
умная девочка
umnyy
umnaya devochka
ಬುದ್ಧಿಮಾನ
ಬುದ್ಧಿಮಾನ ಹುಡುಗಿ
дружелюбный
дружелюбное объятие
druzhelyubnyy
druzhelyubnoye ob“yatiye
ಸ್ನೇಹಿತರಾದ
ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಅಪ್ಪುಗಳು