ಶಬ್ದಕೋಶ

ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ – ರಷಿಯನ್

изменяться
Многое изменилось из-за климатических изменений.
izmenyat‘sya
Mnogoye izmenilos‘ iz-za klimaticheskikh izmeneniy.
ಬದಲಾವಣೆ
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದೆ.
вырезать
Фигурки нужно вырезать.
vyrezat‘
Figurki nuzhno vyrezat‘.
ಕತ್ತರಿಸಿ
ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
обращать внимание
Нужно обращать внимание на дорожные знаки.
obrashchat‘ vnimaniye
Nuzhno obrashchat‘ vnimaniye na dorozhnyye znaki.
ಗಮನ ಕೊಡು
ರಸ್ತೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು.
представлять
Он представляет свою новую девушку родителям.
predstavlyat‘
On predstavlyayet svoyu novuyu devushku roditelyam.
ಪರಿಚಯಿಸು
ಅವನು ತನ್ನ ಹೊಸ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
напиваться
Он напивается почти каждый вечер.
napivat‘sya
On napivayetsya pochti kazhdyy vecher.
ಕುಡಿದು
ಅವನು ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಕುಡಿಯುತ್ತಾನೆ.
резать
Парикмахер режет ей волосы.
rezat‘
Parikmakher rezhet yey volosy.
ಕತ್ತರಿಸಿ
ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸಕಿ ಅವಳ ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ.
отпускать
Вы не должны отпускать ручку!
otpuskat‘
Vy ne dolzhny otpuskat‘ ruchku!
ಬಿಡು
ನೀವು ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು!
включить
Включите телевизор!
vklyuchit‘
Vklyuchite televizor!
ಆನ್ ಮಾಡಿ
ಟಿವಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ!
согласиться
Они согласились заключить сделку.
soglasit‘sya
Oni soglasilis‘ zaklyuchit‘ sdelku.
ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗು
ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾದರು.
подготавливать
Она подготовила ему большую радость.
podgotavlivat‘
Ona podgotovila yemu bol‘shuyu radost‘.
ತಯಾರು
ಅವಳು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಳು.
обращать внимание на
Нужно обращать внимание на дорожные знаки.
obrashchat‘ vnimaniye na
Nuzhno obrashchat‘ vnimaniye na dorozhnyye znaki.
ಗಮನ ಕೊಡು
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು.
говорить плохо
Одноклассники плохо о ней говорят.
govorit‘ plokho
Odnoklassniki plokho o ney govoryat.
ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡು
ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.