© Frizi | Dreamstime.com

Сандарды үйрөнүңүзMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Көпчүлүк тилдерде сан системалары бар жана алар бир аз өзгөрүшү мүмкүн. Бүткүл дүйнө жүзүндөгү кызыктуу сан системаларын табуу жана үйрөнүү үчүн ылдый сыдырыңыз.

Санды басыңыз

number container

[এক]

[Ēka]
[бир]number container

[দুই]

[du'i]
[эки]number container

[তিন]

[tina]
[үч]number container

[চার]

[Cāra]
[төрт]number container

[পাঁচ]

[pām̐ca]
[беш]number container

[ছয়]

[chaẏa]
[алты]number container

[সাত]

[sāta]
[жети]number container

[আট]

[āṭa]
[сегиз]number container

[নয়]

[naẏa]
[тогуз]number container
১০
[দশ]

[daśa]
[он]