© Konstantin Kulikov - Fotolia | Aerial view of Barcelona

Сандарды үйрөнүңүзMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Көпчүлүк тилдерде сан системалары бар жана алар бир аз өзгөрүшү мүмкүн. Бүткүл дүйнө жүзүндөгү кызыктуу сан системаларын табуу жана үйрөнүү үчүн ылдый сыдырыңыз.

Санды басыңыз

number container
1
[uno]

[бир]number container
2
[dos]

[эки]number container
3
[tres]

[үч]number container
4
[cuatro]

[төрт]number container
5
[cinco]

[беш]number container
6
[seis]

[алты]number container
7
[siete]

[жети]number container
8
[ocho]

[сегиз]number container
9
[nueve]

[тогуз]number container
10
[diez]

[он]