Игри Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Научете го изговорот

Пробајте ја нашата „Игра со мемории“ за да ја тренирате вашата меморија додека го зајакнувате вашиот вокабулар на нов јазик. Едноставно кликнете на картичката за да ја превртите, а потоа обидете се да го пронајдете нејзиниот соодветен пар од останатите карти во што е можно помалку обиди.

0

0

Memo Game

das Spiegelei, er
das Spiegelei, er
 
мрежа
мрежа
 
вратоврска
вратоврска
 
чувар
чувар
 
пржени јајца
пржени јајца
 
чекрек
чекрек
 
das Netz, e
das Netz, e
 
der Hausmeister, -
der Hausmeister, -
 
тврдина
тврдина
 
зачин
зачин
 
die Burg, en
die Burg, en
 
das Arbeitszimmer, -
das Arbeitszimmer, -
 
работилница
работилница
 
der Pfefferstreuer, -
der Pfefferstreuer, -
 
die Krawatte, n
die Krawatte, n
 
das Spinnrad, “er
das Spinnrad, “er
 
das Gewürz, e
das Gewürz, e
 
сад за бибер
сад за бибер
 
50l-card-blank
das Spiegelei, er das Spiegelei, er
50l-card-blank
мрежа мрежа
50l-card-blank
вратоврска вратоврска
50l-card-blank
чувар чувар
50l-card-blank
пржени јајца пржени јајца
50l-card-blank
чекрек чекрек
50l-card-blank
das Netz, e das Netz, e
50l-card-blank
der Hausmeister, - der Hausmeister, -
50l-card-blank
тврдина тврдина
50l-card-blank
зачин зачин
50l-card-blank
die Burg, en die Burg, en
50l-card-blank
das Arbeitszimmer, - das Arbeitszimmer, -
50l-card-blank
работилница работилница
50l-card-blank
der Pfefferstreuer, - der Pfefferstreuer, -
50l-card-blank
die Krawatte, n die Krawatte, n
50l-card-blank
das Spinnrad, “er das Spinnrad, “er
50l-card-blank
das Gewürz, e das Gewürz, e
50l-card-blank
сад за бибер сад за бибер