© Pavlovicaleksandar | Dreamstime.com

50languages.com सह शब्दसंग्रह शिका.
तुमच्या मूळ भाषेतून शिका!मी परदेशी भाषेत माझा शब्दसंग्रह कसा वाढवू शकतो?

विदेशी भाषेतील आपल्या शब्दसंग्रहाची वाढ साधारणपणे चांगल्या अभ्यासाने आणि वाचनाद्वारे होते. आपल्या तात्पर्याच्या भाषेतील पुस्तके, पत्रिका, लेख, ब्लॉग्स वाचून आपण नवीन शब्दांना शिकू शकतो. विदेशी भाषेतील गाणी ऐकण्याद्वारे आपण शब्दसंग्रह वाढवू शकतो. गाणीमधील शब्दांना वाचून आणि अर्थ शोधून घेऊन आपण भाषेची अंतर्गत संरचना जाणून घेऊ शकतो. ऑनलाईन शिकवणारे साधन जसे की Duolingo, Rosetta Stone, Memrise, Anki, इत्यादी वापरून आपण आपल्या शब्दसंग्रहाची वाढ करू शकता. फ्लॅशकार्ड्स हे शब्दांचे अर्थ, वाक्यरचनांची अभ्यासासाठी उपयुक्त उपक्रम आहेत. आपण फ्लॅशकार्ड्स वापरून विशिष्ट भाषेच्या नवीन शब्दांची आवृत्ती करू शकता. भाषेच्या नवीन शब्दांच्या आत्मसात्कारासाठी एका नवीन भाषेच्या वातावरणात समावेश होणे महत्त्वपूर्ण असते. आपण नवीन शब्दांचा वापर कसा करतात, हे ऐकून आणि अनुकरण करून आपल्याला त्यांचे वापर शिकायला मदत होईल. नवीन शब्द वाचल्यास त्याची अभ्यास करा. वाक्यातील वापराची समज, उच्चार, आणि वाक्यरचना, ह्या गोष्टींवर लक्ष द्या. संवादातील नवीन शब्दांच्या वापराने आपल्याला त्यांचे स्पष्ट अर्थ आणि उपयोग जाणून येईल. विदेशी भाषेतील मित्रांसह संवाद सुरू करा. म्हणूनच, नवीन शब्द शिकण्याच्या विविध पद्धती आहेत. त्यांच्या मदतीने, आपण विदेशी भाषेतील आपल्या शब्दसंग्रहाची वाढ करू शकता.