© Godfer | Dreamstime.com

50languages.com सह शब्दसंग्रह शिका.
तुमच्या मूळ भाषेतून शिका!शब्दसंग्रह लक्षात ठेवण्यासाठी काही प्रभावी तंत्रे कोणती आहेत?

शब्दसंग्रहांचे स्मरण कसे करावे याच्या विषयी काही प्रभावी तंत्रे आहेत. त्यापैकी पहिली तंत्र म्हणजे ‘दोहा शिकणे‘ आहे. शब्द आणि त्याचा अर्थ एकत्र लिहिल्यास शब्दाची ओळख आणि अर्थ एकत्र येतो. दुसरी तंत्र म्हणजे ‘चित्रबद्ध करणे‘. शब्दाच्या अर्थानुसार चित्र काढून, आपल्या मनात त्याचा चित्र निर्माण करा. हे तंत्र शब्दाच्या अर्थाच्या ओळखीसाठी उपयुक्त आहे. ‘संगणकीय शिकवणी‘ हे तिसरे तंत्र आहे. ऑनलाईन वर्णनिर्मिती आणि अनुप्रयोग वापरुन शब्दाची माहिती प्राप्त करणे आणि त्याचे स्मरण करणे सोपे आहे. ‘शब्दवाचक गाणी‘ हे चौथे तंत्र आहे. गाणीत शब्दांचा वापर करणे, शब्दांचे अर्थ समजून घेतल्याने शब्दाच्या ओळखीत मदत होते. पाचवी तंत्र म्हणजे ‘संगणकीय अभ्यास‘. इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या शब्दांच्या क्रमवारीच्या अभ्यासांचा वापर करा. ‘शब्दकोडे‘ हे सहावे तंत्र आहे. शब्दांच्या वर्णमालेवर आधारित कोडे तयार करा आणि शब्दांची माहिती साठवा. आठवे तंत्र म्हणजे ‘शब्दांची माहिती‘. शब्दांच्या मूळ अर्थांची ओळख आणि त्याचे वापर करण्याची सामर्थ्य वाढवा. म्हणून, वेगवेगळ्या तंत्रांचा वापर करून, व्यक्ती शब्दसंग्रहांचे स्मरण कसे करावे हे समजतो.