© michijahn - Fotolia | paella - spanish

50languages.com सह शब्दसंग्रह शिका.
तुमच्या मूळ भाषेतून शिका!शब्दसंग्रह लक्षात ठेवण्याच्या सर्वात प्रभावी पद्धती कोणत्या आहेत?

शब्दसंग्रहाचे म्हणजेच ‘शब्दसंग्रह‘ वापरणारे प्रभावी पद्धत तुमच्या व्यापारिक शब्दसंग्रहाचे विस्तार करण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. आपल्या वाचनातील नवीन शब्दांची यादी तयार करा आणि त्यांना उच्चारण करायला वेळ द्या. शब्दांची प्रतिक्रिया करणे हे त्यांच्या अर्थाचे विस्तार करण्याचे उत्तम मार्ग आहे. त्या शब्दांची उदाहरणे, समानार्थी शब्द आणि विरोधी शब्द शोधा. हे शब्द ज्या संदर्भात वापरले जातात, ते शिकण्यास मदत करेल. मनातील चित्रणे वापरणे हे स्मरणातील शब्दांच्या विस्ताराचे उत्तम पद्धत आहे. आपल्या विचारांतील छायाचित्रे नक्की करा की ते आपल्या शब्दांच्या अर्थाशी जोडलेली आहेत. शब्दांच्या अर्थाची कार्ड्स वापरून केलेली अभ्यास ही आपल्याला शब्दांचे अर्थ समजण्यास मदत करेल. प्रत्येक शब्दाच्या साठी एक कार्ड तयार करा आणि त्यावर त्याचे अर्थ लिहा. शब्दांची नियमित आवृत्ती ही त्यांची स्मरणशक्ती वाढवण्याची प्रभावी पद्धत आहे. रोज नवीन शब्दांची अभ्यास करा आणि मागील शब्दांची पुनरावृत्ती करा. शब्दांची वापर करणे ही त्यांचे स्थायित्व सांगण्याची उत्तम पद्धत आहे. नियमित बोलायला व लिहिताना नवीन शब्द वापरा. शब्दांच्या विविध अर्थांची ओळख ही त्यांचे स्मरण करण्याची प्रभावी पद्धत आहे. एकाच शब्दाच्या विविध अर्थांची ओळख होणारी अभ्यास पुस्तके वाचा. शब्दांच्या उच्चारांची प्रशिक्षण ही त्यांचे स्मरण करण्याची प्रभावी पद्धत आहे. शब्दांचे योग्य उच्चार कसे करावे हे शिकून त्यांचे वापर करण्याचा प्रयत्न करा.