Start eit av våre 50languages.com-kurs!
Vel di språkkombinasjon her.

Kart over verdsspråk

Velg språket du vil læra

map of languages Spanish: 329 million native speakers Spanish: 329 million native speakers Spanish: 329 million native speakers Spanish: 329 million native speakers Spanish: 329 million native speakers Spanish: 329 million native speakers Spanish: 329 million native speakers Spanish: 329 million native speakers Dutch: 21.7 million native speakers Dutch: 21.7 million native speakers English: 328 million native speakers English: 328 million native speakers English: 328 million native speakers English: 328 million native speakers English: 328 million native speakers English: 328 million native speakers English: 328 million native speakers English: 328 million native speakers English: 328 million native speakers English: 328 million native speakers English: 328 million native speakers French: 67.8 million native speakers French: 67.8 million native speakers French: 67.8 million native speakers French: 67.8 million native speakers French: 67.8 million native speakers French: 67.8 million native speakers French: 67.8 million native speakers Portuguese: 178 million native speakers Portuguese: 178 million native speakers Portuguese: 178 million native speakers Portuguese: 178 million native speakers Portuguese BR: 178 million native speakers Portuguese BR: 178 million native speakers Portuguese BR: 178 million native speakers Portuguese BR: 178 million native speakers Afrikaans: 6.75 million native speakers Amharic: 22 million native speakers Arabic: 221 million native speakers Arabic: 221 million native speakers Arabic: 221 million native speakers Arabic: 221 million native speakers Arabic: 221 million native speakers Adyghe: 0.6 million native speakers Tigrinya: 9 million native speakers Hebrew: 5.3 million native speakers Belarusian: 8.6 million native speakers Bulgarian: 9.1 million native speakers Greek: 13.1 million native speakers Albanian: 5.8 million native speakers Macedonian: 3 million native speakers Serbian: 7.0 million native speakers Chinese: 1213 million native speakers Chinese: 1213 million native speakers Chinese: 1213 million native speakers Chinese: 1213 million native speakers Russian: 144 million native speakers Russian: 144 million native speakers Russian: 144 million native speakers Russian: 144 million native speakers Turkish: 50.8 million native speakers Catalan: 7.2 million native speakers Catalan: 7.2 million native speakers Italian: 61.7 million native speakers Italian: 61.7 million native speakers Italian: 61.7 million native speakers Italian: 61.7 million native speakers Italian: 61.7 million native speakers Bosnian: 2.7 million native speakers Romanian: 23.4 million native speakers Hungarian: 12.5 million native speakers Slovenian: 4.0 million native speakers Slovak: 10.8 million native speakers Czech: 9.5 million native speakers Ukrainian: 37.0 million native speakers Ukrainian: 37.0 million native speakers German: 90.3 million native speakers Polish: 40.0 million native speakers Polish: 40.0 million native speakers Lithuanian: 3.5 million native speakers Lithuanian: 3.5 million native speakers Estonian: 1.4 million native speakers Finnish: 5.0 million native speakers Swedish: 8.3 million native speakers Norwegian: 4.6 million native speakers Danish: 5.6 million native speakers Georgian: 4.3 million native speakers Farsi / Persian: 110.0 million native speakers Urdu: 68 million native speakers Urdu: 68 million native speakers Punjabi: 90.8 million native speakers Japanese: 122 million native speakers Indonesian: 23.2 million native speakers Vietnamese: 68.6 million native speakers Vietnamese: 68.6 million native speakers Vietnamese: 68.6 million native speakers Thai: 15.0 million native speakers Thai: 15.0 million native speakers Hindi: 182 million native speakers Marathi: 68.1 million native speakers Bengali: 181 million native speakers Kannada: 39 million native speakers Telugu: 69.8 million native speakers Tamil: 70 million native speakers Korean: 66.3 million native speakers

Vil du tjene pengar som språklærar eller veileiar?

50languages.com tilbyr alt du treng for å lære eit nytt språk. Nettkurs, appar, testar, spel, ordkort og mykje meir. Og det er gratis!

Finn ut meir om 50languages.com

0
0
0
0

Tilgjengeleg på meir enn 50 språk

Språk-kryssord

Gratis språkoppgåver på 5 språk og 20 språkkombinasjonar av Goethe Verlag.

Android-app

Appen inneheld alle leksjonar i 50languages.com-læreplanen. Og det er gratis! Mange testar og spel er også inkludert.

Språktestar

Gratis språktestar på nettet på 25 språk og 600 kombinasjonar. Test språkferdigheitene dine!

Bøker

Om du føretrekk å læra eit språk ved hjelp av trykt materiale, kan du kjøpa bøkene våre hos Amazon eller andre bokhandlarar.

Gratis mp3-lydfiler

Alle våre MP3-lydfiler kan lastast ned gratis, delast (sjå CC -lisens) og brukast på kva som helst eining.

Alfabet

Lær å lesa og uttala framande alfabet. Test kunnskapen din om framande bokstavar.

Gratis nettkurs

Lær eit nytt språk i 100 leksjonar. Alle lydopptak er av morsmål.

Tal

Lær å lesa og uttala framande tal. Test kunnskapen din om tal.

iOS-app – iPhone, iPad

iOS-appane 50languages.com er ideelle for alle dei som vil læra når som helst og utan nett.

Ordforråd

Lær meir enn 2000 ord kategorisert i 42 viktige emne ved å bruka ordforrådskorta våre på nettet.

Våre 50languages.com-appar for Android- og iOS-smarttelefonar eller nettbrett

Alt du treng for å lære eit nytt språk.

Prøv det! Få alle 100 leksjonar gratis.

Lær frå vår ordbok

Lær over 50 språk

… engelsk, tysk, spansk, kinesisk,…

MP3-filer inkludert

… Lær å snakke som ein morsmål!

100 tema frå det verkelege liv

… ordforråd som du kan bruke med ein gong.

18 setningar per emne

... kategorisert for enklare læring.

Attestar