Spiel Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Lær deg uttalen

Prøv ’Memo Game’ for å trene opp minnet ditt samstundes som du styrkjer vokabularet ditt på eit nytt språk. Berre klikk på eit kort for å snu det, og prøv deretter å finne det matchande paret frå resten av korta på så få forsøk som mogleg.

0

0

Memo Game

ruler
ruler
 
ein hjelm
ein hjelm
 
ladle
ladle
 
helmet
helmet
 
ei spegling
ei spegling
 
eit murmeldyr
eit murmeldyr
 
eit toalett
eit toalett
 
pepper
pepper
 
ein linjal
ein linjal
 
loss
loss
 
toilet
toilet
 
marmot
marmot
 
ei ause
ei ause
 
reflection
reflection
 
ein spring
ein spring
 
tap
tap
 
ein pepar
ein pepar
 
eit tap
eit tap
 
50l-card-blank
ruler ruler
50l-card-blank
ein hjelm ein hjelm
50l-card-blank
ladle ladle
50l-card-blank
helmet helmet
50l-card-blank
ei spegling ei spegling
50l-card-blank
eit murmeldyr eit murmeldyr
50l-card-blank
eit toalett eit toalett
50l-card-blank
pepper pepper
50l-card-blank
ein linjal ein linjal
50l-card-blank
loss loss
50l-card-blank
toilet toilet
50l-card-blank
marmot marmot
50l-card-blank
ei ause ei ause
50l-card-blank
reflection reflection
50l-card-blank
ein spring ein spring
50l-card-blank
tap tap
50l-card-blank
ein pepar ein pepar
50l-card-blank
eit tap eit tap