Spiel

Antall bilder : 2 Antall alternativer : 3 Tid i sekunder : 6 Språk som vises : Vis begge språkene

0

0

Husk bildene!
Hva mangler?
hindre
Pillen skal hindre graviditet.
prevent
The pill is supposed to prevent pregnancies.
forby
Nei, eg forbyr det!
forbid
No, I forbid that!
fø seg
Babyar fø seg på mjølk.
nourish
Babies nourish themselves on milk.