© Rtimages | Dreamstime.com

TallMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

De fleste språk har tallsystemer, og disse kan variere ganske mye. Rull ned for å oppdage og lære interessante tallsystemer fra hele verden.

Klikk på et tall

number container
1
[unu]

[én]number container
2
[du]

[to]number container
3
[tri]

[tre]number container
4
[kvar]

[fire]number container
5
[kvin]

[fem]number container
6
[ses]

[seks]number container
7
[sep]

[sju]number container
8
[ok]

[åtte]number container
9
[naŭ]

[ni]number container
10
[dek]

[ti]