© Keko64 | Dreamstime.com

TallMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

De fleste språk har tallsystemer, og disse kan variere ganske mye. Rull ned for å oppdage og lære interessante tallsystemer fra hele verden.

Klikk på et tall

number container
1[yek]

[én]number container
2[du]

[to]number container
3[sê]

[tre]number container
4
[çar]

[fire]number container
5
[pênc]

[fem]number container
6
[şeş]

[seks]number container
7
[heft]

[sju]number container
8
[heşt]

[åtte]number container
9
[neh]

[ni]number container
10
[deh]

[ti]