© Mihai-Bogdan Lazar - Fotolia | University Square, Bucharest, Romania

TallMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

De fleste språk har tallsystemer, og disse kan variere ganske mye. Rull ned for å oppdage og lære interessante tallsystemer fra hele verden.

Klikk på et tall

number container
1
[unu]

[én]number container
2
[doi]

[to]number container
3
[trei]

[tre]number container
4
[patru]

[fire]number container
5
[cinci]

[fem]number container
6
[şase]

[seks]number container
7
[şapte]

[sju]number container
8
[opt]

[åtte]number container
9
[nouă]

[ni]number container
10
[zece]

[ti]