Lær norsk gratis

Lær norsk raskt og enkelt med vårt språkkurs ‘Norsk for nybegynnere’.

nn Nynorsk   »   no.png norsk

Lær norsk - Første ord
Hei! Hei!
God dag! God dag!
Korleis går det? Hvordan går det?
Vi sjåast! På gjensyn!
Ha det så lenge! Ha det så lenge!

Hva gjør det norske språket unikt?

Norsk er eit fascinerande språk. Det har mange unike trekk som gjer det til eit spesielt språk. Eitt av dei mest slåande trekkja ved norsk er det store antalet dialektar som finst over heile landet. Eit anna interessant aspekt ved norsk er den tospråklege natur. Noreg har to offisielle skriftspråk, bokmål og nynorsk. Dette er uvanleg, og gjer norsk til eit særs mangfaldig språk. Norsk for nybegynnere er en av over 50 gratis språkpakker som du kan få hos oss. ‘50LANGUAGES’ er den effektive måten å lære norsk på nett og gratis. Vårt undervisningsmateriell for norskkurset er tilgjengelig både på nett og som iPhone- og Android-apper.

Norsk grammatikk er òg spesiell. Den har mange unike trekk, som bruken av postpositive artiklar i nynorsk. Dette er eit trekk som er uvanleg i andre språk, og gjer norsk grammatikk interessant. Vidare er norsk eit språk med eit rikt vokabular. Det har mange ord og uttrykk som reflekterer den norske kulturen og levesettet. Dette gir språket eit djup og rikdom som er attraktivt for språkelskarar. Med dette kurset kan du lære norsk selvstendig - uten lærer og uten språkskole! Leksjonene er tydelig strukturerte og vil hjelpe deg å nå dine mål.

Norsk har dessutan ein særegen lyd. Den norske uttalen har mange unike lydar, som den norske “r“-lyden. Dette gjer at norsk har ein unik klang som skiller det frå andre språk. Ein annan ting som er spesiell med norsk, er den sterke dialektstoltheten. Nordmenn er ofte veldig stolte av dialekta si, og dette bidrar til å bevare mangfaldet i norsk språk. Lær norsk raskt med 100 norsktimer organisert etter emne. MP3-lydfilene til timene ble talt av norsktalende som morsmål. De hjelper deg med å forbedre uttalen din.

Norsk har òg ein rik litterær tradisjon. Frå Ibsen til Hamsun, har mange store forfattarar skrive på norsk. Dette har bidratt til å forme norsk språk og kultur. Å forstå det spesielle ved norsk kan hjelpe oss å verdsetje mangfaldet og rikdomen i verdas språk. Det er eit levande bevis på at kvart språk har sine eigne unike trekk og kvalitetar, og at det er verdt å lære og utforske.

Selv norske nybegynnere kan lære norsk effektivt med ‘50LANGUAGES’ gjennom de praktiske setningene. Først vil du bli kjent med de grunnleggende strukturene i språket. Eksempeldialoger hjelper deg å uttrykke deg på fremmedspråket. Forkunnskaper er ikke nødvendig.

Selv avanserte elever kan gjenta og konsolidere det de har lært. Du lærer korrekte og ofte talte setninger, og du kan bruke dem umiddelbart. Du vil kunne kommunisere i hverdagssituasjoner. Bruk lunsjpausen eller tiden i trafikken til å lære noen minutter norsk. Du lærer både på farten og hjemme.