0

0

Prova de comprensió oral. Escolta primer la veu:   

80

[ογδόντα]

[ogdónta]

80

[ογδόντα]

[ogdónta]

80

[ογδόντα]

[ogdónta]

[vuitanta]

86

[ογδόντα έξι]

[ogdónta éxi]

86

[ογδόντα έξι]

[ogdónta éxi]

86

[ογδόντα έξι]

[ogdónta éxi]

[vuitanta-sis]

74

[εβδομήντα τέσσερα]

[ebdomḗnta téssera]

74

[εβδομήντα τέσσερα]

[ebdomḗnta téssera]

74

[εβδομήντα τέσσερα]

[ebdomḗnta téssera]

[setanta-quatre]

13

[δεκατρία]

[dekatría]

13

[δεκατρία]

[dekatría]

13

[δεκατρία]

[dekatría]

[tretze]

80
[ογδόντα]
[ogdónta]
[vuitanta]
86
[ογδόντα έξι]
[ogdónta éxi]
[vuitanta-sis]
74
[εβδομήντα τέσσερα]
[ebdomḗnta téssera]
[setanta-quatre]
13
[δεκατρία]
[dekatría]
[tretze]