Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
desanimat
el noi desanimat
αποθαρρυμένος
το αποθαρρυμένο αγόρι
setmanal
la recollida d‘escombraries setmanal
εβδομαδιαία
η εβδομαδιαία συλλογή σκουπιδιών
prohibit
l‘entrada prohibida
απαγορευμένος
η απαγορευμένη είσοδος