Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
sempre
La tecnologia es complica cada vegada més.
πάντα
Η τεχνολογία γίνεται όλο και πιο περίπλοκη.
a la tarda
Ens trobem per prendre el te a la tarda.
το απόγευμα
Συναντιόμαστε για τσάι το απόγευμα.
mig
El got està mig buit.
μισό
Το ποτήρι είναι μισό άδειο.