Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
pronunciar un discurs
El polític està pronunciant un discurs davant de molts estudiants.
λέω ομιλία
Ο πολιτικός λέει ομιλία μπροστά σε πολλούς φοιτητές.
perforar
Ell perfora el paper.
τρυπώ
Τρυπάει το χαρτί.
inventar
Qui va inventar la impremta?
εφευρίσκω
Ποιος εφεύρε τον τυπογραφικό περίβολο;